603 847 217

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia w ramach praktycznej nauki zawodu w kierunkach:

  • blacharz samochodowy
  • mechanik samochodowy
  • lakiernik samochodowy

Szkolenie dotyczy pracowników młodocianych odbywających obowiązkowe praktyki niezbędne do ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z tytułem czeladniczym. Zapraszamy do kontaktu.

Galeria